Iwami Kagura Gotsu-dan


[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=8dhjeCVZ7dQ&w=760&h=340]

Iwami Kagura

Kabuki ve Noh gibi geleneksel Japon gösteri sanatlarının en eskisi Kagura’dır. Eskiden yalnızca tapınakları koruyan Şinto râhipleri tarafından icrâ edilen Kagura’nın kökenleri, eski Japon mitolojisi ve dînine dayanır.

Eski çağlardan beri Kagura, halkın bol ürün almayı, denizlerde verimli bir av dönemi geçirmeyi ve hastalıklardan kurtulmayı diledikleri törenlerde icrâ edilir. Bugün hâlen özellikle de tarımla geçimini sağlayan köylerde, güz dönemindeki pirinç hasadından sonra tapınakların içinde hazırlanan özel sahnelerde icrâ edilen bu dans vâsıtasıyla, memnûniyet ifâde edilir. İnsanlar bir araya gelerek, gece boyunca Kagura gösterilerini izlerler. Hatta bazı özel günlerde bu gösteri üç gün sürer.

Bölgesel farklılıklardan dolayı Doğu Şimane vilâyetinde bulunan Iwami bölgesinde bu dans sanatı “Iwami Kagura” olarak adlandırılır. Iwami Kagura genellikle tanrıları selamlayan törensel danslarla başlayıp, daha dünyevî konulara yoğunlaşan danslarla devâm eder. Görkemli kıyafetler içindeki dansçılar, geleneksel Japon çalgılarını kullanarak yapılan ritmik müzik eşliğinde dans ederler.

Dansçılar zaman zaman tanrıları, diğer görünmez varlıkları ve eski Japon mitolojisinde var olan insanları temsîl eder. Bunların arasında Yamata-no-orç adı verilen iblisi öldürerek Prenses İnada’yı kurtaran destansı tanrı Susano-o en bilinen karakterdir. Yamata-no-orç’un sekiz vâdi ve tepe büyüklüğünde, sekiz başlı ve sekiz kuyruklu bir canavar olduğu rivâyet edilir.

Bu dansın Hayaçine Kagura isimli bir başka türü, 2009 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alınmıştır.

Müzik

Sekiz vuruşluk hızlı tempo, Iwami Kagura’nın en belirgin özelliğidir. “Odaiko” adlı büyük davul, “Kodaiko” adlı küçük davul, “Yokobue” adlı bambu flüt ve “Şoşigane” adlı ziller ile yapılan müzik, büyük davulun ritmini tâkip eder. Büyük davulun vuruşlarının, dansçıların ritmi ile uyum içerisinde ilerlediği bu müzikte nota kullanılmaz.

Maske ve Kostümler

Diğer bölgelerde icrâ edilen Kagura danslarında genellikle ahşap maskeler kullanılır. Iwami Kagura’da ise dansçılar Japon “washi” kâğıtları üst üste koyularak yapılan maskeler kullanırlar. Bu dayanıklı ve hafif maskeler, Iwami Kagura’nın hareketli ilerleyişine daha uygundur. Maskeler büyüdükçe, karakterlerin gücü de büyür. Bu nedenle tanrılar ve canavarları temsîl eden dansçılar daha büyük maskeler takarlar. Özenle hazırlanan kostümlerin üzerine altın ve gümüş ipler ile nakışlar işlidir. Canavar ve eşkiyâlar da görkemli kostümleri ile izleyicileri büyülerler.